Dotacje

Fundusze Europejskie Logo Fundusze Europejskie Logo Fundusze Europejskie Logo Fundusze Europejskie Logo

Realizacja projektu POPW.01.05.00-26-0232/20-00 pn. "Dotacja na kapitał obrotowy"

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Realizacja projektu RPSW.03.02.00-26-0011/17 pn."Kompleksowa modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy IMPEX"

Działanie 3.2 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w rezultacie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery, poprawa jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze budynku przedsiębiorstwa jak i na produkcję energii elektrycznej.

Realizacja projektu RPSW.02.05.00-26-0177/16 pn."Wdrożenie innowacji procesowej w firmie IMPEX dzieki zakupowi innowacyjnego w skali światowej lasera z rezonatorem światłowodowym."

Działanie 2.5 "Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP" oś 2 "Konkurencyjna gospodarka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy oraz zmniejszenie kosztów wytworzenia elementów.

Profil działalności naszej firmy

Kontakt

  • 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
    ul. Andrzeja Biesiady 10
  • Telefon: +48 41 265 22 81
  • E-mail: info@pphuimpex.com.pl