Kontakt

Mapa

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych jest P.P.H.U. IMPEX, ul. Andrzeja Biesiady 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się̨ skontaktować poprzez adres email info@pphuimpex.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu przygotowania oferty, przyjęcia zamówienia, realizacji zlecenia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych są przepisy podatkowe.
ODBIORCY DANYCH Pani / Pana dane osobowe mogą̨ być przekazywane dostawcom usług IT przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie administratora, dostawcy usług kurierskich, pocztowych i przewozowych oraz innym podmiotom uczestniczącym w realizacji zlecenia lub upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani / Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez administratora przez okres do 12 miesięcy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani / Panu również̇ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się̨ ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych dobrowolne lecz niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcie działań przed jej zawarciem a także wymogami prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe z Panią/Panem realizacja zlecenia.

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Andrzeja Biesiady 10
Telefon
+48 41 265 22 81
Fax
+48 41 265 22 81

Profil działalności naszej firmy

Kontakt

  • 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
    ul. Andrzeja Biesiady 10
  • Telefon: +48 41 265 22 81
  • E-mail: info@pphuimpex.com.pl